KAŻDEGO DNIA TROSZCZYMY SIę o twoje dziecko

 

a im wcześniej rozpoczniemy pracę z Twoim dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć.

Rozpoczęcie pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku 2,5 lat pozwala osiągnąć dużo lepsze efekty, niż jej rozpoczęcie z tym samym dzieckiem np. w wieku lat pięciu. Stracony czas jest trudny do nadrobienia. Dlatego też staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać okres, w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię.

Jest to możliwie dzięki małym, maksymalnie sześcioosobowym grupom. Mała grupa umożliwia dzieciom uzyskać sukces terapeutyczny i doświadczyć indywidualnego podejścia. Pozwala również na modelowanie przez terapeutę zachowań dziecka, skuteczne rozwijanie komunikacji oraz reagowanie na potrzeby i możliwości dziecka, co bardzo często jest niemożliwe w grupie integracyjnej. Nie oznacza to, iż uważamy, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować tylko w grupach specjalnych.

Wychodzimy jednak z założenia, że na wczesnym etapie rozwoju dziecka grupa terapeutyczna najskuteczniej rozwija umiejętności deficytowe dziecka. Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na początku swej drogi terapeutycznej potrzebują „poukładania” świata. Najpierw uczą się rozumieć, a następnie dopiero uczestniczyć w środowisku. W małej grupie i przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów jest to możliwe bardzo szybko. Mała grupa to eliminowanie bodźców, które często wzmacniają ograniczenia naszych dzieci. Sale i pomoce są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Rodzice mają możliwość pełnego uczestnictwa w terapii swoich pociech. Mogą korzystać z regularnych konsultacji, grup wsparcia i szkoleń. Wraz z postępami w terapii, wspólnie z rodzicami, podejmujemy decyzję o gotowości dziecka do podjęcia nauki w większej grupie, integracyjnej lub masowej.

Wszystkie osoby zatrudnione w naszym przedszkolu mają wyższe wykształcenie i są bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i praktycznie przygotowane do pracy z dziećmi. Nieustannie się dokształcają i dbają o swój rozwój.

 

 Mała grupa umożliwia dzieciom uzyskać sukces terapeutyczny i doświadczyć indywidualnego podejścia. Pozwala również na modelowanie przez terapeutę zachowań dziecka, skuteczne rozwijanie komunikacji oraz reagowanie na potrzeby i możliwości dziecka

Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzą specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy z dziećmi

Wszystko, czym się zajmujemy pokazujemy na naszym FunPage na Facebooku

Nowoczesne metody nauczania

Każdego dnia nasze Przedszkolaki uczą się w małych grupach języka angielskiego. Zajęcia prowadzi native-speaker wykorzystując różne metody - konwersacje, zabawę, taniec, śpiew, tablicę multimedialną, zasoby internetu - tak, by dziecko miało możliwość korzystania z języka w różnorodnych sytuacjach.

skontaktuj się z nami >
rośnij z nami
dołącz już dzisiaj